Bill-Invoice-Receipt, Phân Biệt Và Cách Dùng

Bill-Invoice-Receipt, Phân Biệt Và Cách Dùng ➡ Bạn đang băn khoăn trong việc phân biệt các loại hóa đơn trong tiếng Anh? ➡ Bạn không biết phân biệt Bill-Invoice-Receipt trong trường…

Đọc Tiếp Bill-Invoice-Receipt, Phân Biệt Và Cách Dùng

Công thức Find + O + Adj khi thi TOEIC

➤ Như bạn có thể đã biết, trong bài thi TOEIC, dạng thi về vị trí từ loại là dạng thi đơn giản và dễ lấy điểm nhất. Tuy nhiên,…

Đọc Tiếp Công thức Find + O + Adj khi thi TOEIC

Thêm “es” sau các động từ

Trong công thức của thì hiện tại đơn, đối với chủ ngữ số ít (he/she/it), ta chia động từ có đuôi "s" hoặc "es": S (He/She/It) + V_s/es. Kiến thức…

Đọc Tiếp Thêm “es” sau các động từ

Cách dùng “enough” trong bài thi TOEIC

"Enough" là một từ đặc biệt trong tiếng Anh. "Enough" vừa là một determiner (từ hạn định), vừa là một pronoun (đại từ), vừa là một adverb (trạng từ). Tuy…

Đọc Tiếp Cách dùng “enough” trong bài thi TOEIC